Zuaver

Zuaver
Zuaver, et slags fransk elitefodfolk. De oprettedes 1830 af general Clausel efter erobringen af Algérie. Styrken var 2 bataljoner, hvis mandskab fra begyndelsen dannedes af indfødte af kabylerstammerne, der var berømte for tapperhed. Befalingspersonalet var fransk, uniformen orientalsk med tyrkisk snit. Zuaver fik hurtig stort ry for tapperhed, og mange franskmænd indtrådte efterhånden i rækkerne. Under kampen med Abb-el Kader viste de indfødte Zuaver sig imidlertid upålidelige, og fra 1839 dannedes Zuaver udelukkende af franskmænd, mens de indfødte 1842 indtrådte i de af Bugeaud oprettede turkosregimenter. Zuavregimentet udvidedes 1831 til tre bataljoner, og 1852 dannede Napolen 3. af hver bataljon et regiment, idet tillige kejsergarden fik et zuavregiment på 2 bataljoner. Zuaver, der fik tilgang af udsøgte folk, navnlig mange frivillige, særlig fra Paris, havde kæmpet med særlig udmærkelse under Krim-krigen, i Italien, i Mexico og 1870-71 og i den senere tid i Tunis og Tonkin.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”